Varna för brandfarliga vätskor

Är det så att ni jobbar med brandfarliga vätskor? Kanske det är så att ni har flera brandfarliga vätskor som finns på er arbetsplats. Det gäller att förvara dessa på rätt sätt samt att även varna att de finns där. Det kan man göra genom att sätta upp en varningsskylt eller sätta en dekal på själva behållaren. Det är bra både för de som jobbar där så väl om det kommer in utomstående. Helst ska ni förvara era brandfarliga vätskor i ett skåp med lås, så att de inte kommer i kontakt med sådant de inte ska.

Att ha vätskor som är brandfarliga är alltid en liten risk. Vätskorna kan finnas på arbetsplatser så väl som att de även kan finnas i våra hem. Bland dessa brandfarliga vätskorna finns allt från bränsle till medel för rengöring. Många av dessa vätskor kan antändas reda vid låga temperaturer.

Vätskor som är brandfarliga

I dag finns det fyra klasser av brandfarliga vätskor där några är mer brandfarliga än andra. Vanliga vätskor som är brandfarliga är bland annat bensin, aceton, etanol och metanol. Sedan finns det även i lösningsmedel, som heter toluenetylacetat så väl som att det finns i i vissa bränslen och i fläckborttagning. I en privatbostad får man max ha 100 liter sådan vätska. Är vätskan för uppvärmning, så är det max 10 000 liter, som ska förvaras utanför själva bostaden. Har man sådana här vätskor hemma är det viktigt att de förvaras utom räckhåll för barn och djur och att de står skyddade.

Det finns fler vätskor som klassas som brandfarliga så som xylen, fotogen, terpentin, diesel, eldningsolja och petroleumprodukter. Det är främst på arbetsplatser man sätter upp skyltar, men hemma kan man ha dekaler på behållarna, så att alla vet att de är brandfarliga.